Berita

MERTI DUSUN GUNTURAN, TRIHARJO, PANDAK

Rabu Pahing, 1 Juni 2016 07:26 WIB 1717

foto
Kirab Gunungan di Merti Dusun Gunturan th 2015

 

Warga masyarakat Gunturan, Triharjo, Pandak akan mengadakan merti dusun sebagai ungkapan syukur atas panen padi. Acara ini juga merupakan wujud syukur atas segala rejeki dan upaya nguri-uri kebudayaan Jawa peninggalan leluhur. Merti Dusun Gunturan biasanya diadakan pada Jumat Wage setelah panen raya. Tahun ini akan dilaksanakan pada Jumat Wage, 3 Juni 2016. Acara ini akan dipusatkan di rumah Bp. Samuji Gunturan RT 02 dan dimulai jam 13.00 WIB. Acara diawali dengan kirab gunungan hasil bumi (berupa polowijo, polo kesimpar, polo gumantung, polo kapendem), gunungan padi,  gunungan wilujengan, dan ambengan jawa yang dibawa semua masyarakat, mengelilingi kampung diiringi kesenian tradisional. Dilanjutkan dengan kenduri bersama. Malam harinya akan diadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Wisnu Hadi Sugito.

 

 

 

 

 

 

 

 


IKM

Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini

 

Media Sosial

 

Pengunjung
  • Pengunjung: 3538482
  • Online: 12
  • Hari ini: 314